top of page

Kite Pride

ב-2007, לאחר שנחשפה לעובדות אודות סחר בבני אדם וזנות, הקימה טבאה אופליגר את קייט-פרייד. כמעסה טיפולית, החלה טבאה להציע את שירותיה לא.נשים אלו, ובכך יכלה לפתח יחסים אישיים ולתת להן תחושה של כבוד וערך העצמי. לאחר ששמעה מהן את סיפורן האישיים היא גילתה שרובן רוצות לצאת מהמעגל ההרסני שאליו נקלעו. למרות החלום לעזוב, סיבות כמו חובות כספיים, טראומה, מחסור בכישורים או חוסר השכלה מונעות מהן לעשות את המהלך. ציטוט אחד שנאמר לה שינה הכל:
״אנחנו לא רוצות רחמים, אנחנו צריכות פרנסה.״

אנחנו קייט-פרייד, מותג בוטיק ישראלי, ממוקם בתל- אביב, שהוקם במטרה לייצר אימפקט חיובי על העולם
אנחנו מייצרים תיקים ייחודיים ואיכותיים על ידי מיחזור מצנחים ומפרשים מהספורט הימי וזאת על מנת לספק פרנסה שיקומית לא.נשים מופלאים ואמיצים היוצאים ממעגל הסחר והזנות. על כל מצנח שנתרם לנו מקהילת הימאים אנחנו נותנים תיק במתנה.

bottom of page