top of page

קוצ'ינטה

קוצ'ינטה הוא מיזם תעסוקתי ופסיכו-סוציאלי מבוסס אמנויות, לנשים מבקשות מקלט מאפריקה. האמניות בקוצ'ינטה מרוויחות שכר הוגן על ידי עיצוב ויצירת מלאכת יד המעוגנת בתרבות האפריקאית, אירוח מפגשים, סדנאות סריגה וטקסי קפה מסורתיים. הנשים מתרפאות מטראומה באמצעות אמנות, קהילה וטיפול. קוצ'ינטה מציגה במוזיאונים ובגלריות מרכזיות, תוך בניית גשרים עם קהילות בארץ ובעולם. מאז הקמתה ב-2011, קוצ'ינטה שינתה את חייהן של מאות נשים ובני משפחותיהן.

ב-קוצ'ינטה הנשים לומדות להתמודד, לבנות חוסן פנימי באמצעות אמנות, למצוא קהילה, לרכוש מיומנויות תעסוקתיות ולחיות בכבוד.

קוצ'ינטה משתתפת בשיתופי פעולה אמנותיים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, הנותנת פלטפורמה לנשים מבקשות מקלט להשמיע את קולן ולחשוף את סוגיית הפליטים וזכויות האדם לקהלים רחבים.

קוצ'ינטה מאמצת את מגוון התרבויות היחודיות מאפריקה וחוגגת את היצירתיות במסען של נשות קוצ'ינטה אל החופש.

קוצ׳ינטה מעצימה נשים בארבעה תחומים מרכזיים: (1) העצמה כלכלית, (2) חינוך, (3) בניית חוסן פנימי, ו(4) אומנות והסברה.

bottom of page