top of page

קבוצת שכולו טוב

קבוצת שכולו טוב הוקמה בשנת 2005 עם חזון פורץ דרך לנגד עיניה: להטמיע חדשנות בעולם השיקום התעסוקתי והחברתי, ובכך להעצים את שילובן בחברה של אוכלוסיות מודרות, בפרט את שילובם של אנשים עם מוגבלויות.

 

הקבוצה פועלת לקידום והשתלבות תעסוקתית וחברתית בקהילה על ידי שיקום פרו-אקטיבי במגוון מרכזי הכשרה תעסוקתיים וחברתיים.

 

 הקבוצה מובילה את ערך החדשנות בשיקום וממשיכה לפתח מסגרות שיקום אפקטיביות ופורצות דרך על מנת לשדרג תהליכים שיקומיים מכל הסוגים ולכל הקהלים, להפיל חסמים, ולייצר אימפקט מדיד ומשמעותי.

bottom of page