top of page

עמיחי

עמותת עמיחי נוסדה בשנת 1994 בהוד השרון, ביוזמת הורים לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. הרעיון היה לקדם פעילויות העשרה ופנאי, וליזום רצף פתרונות ארוכי-טווח לרווחת בעלי ובעלות נכויות התפתחותיות שונות המתגוררים באזור השרון.

 

שמה של עמותת עמיחי מנציח את עמיחי שולזינגר ז"ל שנפל במלחמת השחרור. כיום, כמעט כשלושה עשורים לאחר הקמתה, מפעילה עמיחי רצף שירותים בקהילה באזור השרון והמרכז, המיועדים לטווח גילאים רחב (מינקות ועד זקנה) ולרמות תפקוד שונות, כולל נכויות מוטוריות ורגשיות מורכבות.

 

מסגרות עמיחי נותנות מענה בכל תחומי החיים; פנאי, דיור ותעסוקה, בתוך הקהילה. עמותת עמיחי הינה מלכ"ר בעל אישור מוסד ציבורי ועובדת בשיתוף עם רשויות מקומיות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי וקרנות שונות.

 

​ עמותת עמיחי מתכננת את שירותיה בהתאם לצרכים העולים מן השטח. המסגרות נפתחות על פי מיפוי צרכים של המשפחות, מתוך מטרה לספק מענה לכל ילד או בוגר בעל צרכים מיוחדים, בשיתוף עם האגפים השונים במשרד הרווחה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, שיקום). 

bottom of page