top of page

שק"ל

שק"ל היא העמותה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה בישראל.

 

העמותה מאמינה ששילוב קהילתי של אנשים עם מוגבלויות הוא משימה לאומית המשפרת את החברה כולה.

שק"ל העניקה פתרונות לעשרות אלפי אנשים, בתחומי דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית, תרבות ופנאי, טיפול, ייעוץ והנגשה.

bottom of page