top of page

סינדיאנת הגליל

סינדיאנת הגליל היא עמותה ירוקה הפועלת לשינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות ויהודיות אשר מפיקות יחד שמן זית ייחודי בכפר כנא שבגליל.

 

הנשים של סינדיאנה מגדלות, מוסקות, אורזות ומשווקות שמן זית, איכותי ועטור פרסים. כל רווחי העמותה מושקעים בטיפוח מיזמים חברתיים, לקידום תעסוקת נשים, אג'נדה ירוקה ויצירת גשר בין קהילות.

 

שמן הזית כתית מעולה של סינדיאנת הגליל מסדרת ה- Extra משווק בארץ ובעולם, מוכר על ידי ארגון הסחר ההוגן העולמי ונושא את תו האיכות של ענף הזית הישראלי. מרכז המבקרים של סינדיאנת הגליל, שוכן בלב אזור התעשייה של כפר כנא שבגליל, ומבטא את ערכי השוויון והקיימות בהם דוגלת העמותה.

bottom of page