top of page

ונטעת

משתלות ונטעת הן משתלות חברתיות שמגיעות אליך עד פתח הבית. בעצם, זאת פלטפורמה דיגיטלית שמטרתה לשווק מוצרים ממשתלות שיקומיות בהן עובדים אנשים ונשים עם צרכים מיוחדים.

 

אנחנו מאמינים בשיתופי פעולה ואיחוד כוחות ליצירת מציאות ירוקה יותר, והמשתלות שלנו הן בדיוק זה – חיבור ייחודי בין פעילות חברתית ליזמות עסקית שמאפשר מרחב לשיקום תעסוקתי, כמו גם תוצרים שהופכים את העולם שלנו לירוק וטוב יותר.

 

מה יותר טוב מזה? בימים אלה אנחנו בונים את המודלים השונים לשיתופי הפעולה עם המשתלות, המפעלים המוגנים והמיקרו עסקים.

bottom of page